TRỰC TIẾP: Lễ Hoàn kinh Di giáo – Mùa an cư năm 2023

7 giờ tối ngày 14-8-2023 nhằm ngày 28-6-Qúy Mão, Đại đức trụ trì chùa Thiên Long đã thiết lễ Hoàn kinh Di giáo, kết thúc khóa tụng kinh Di giáo mùa An cư sau gần 3 tháng đọc tụng.

Kinh Di giáo là bộ kinh được Đức Phật tuyên thuyết trước khi Ngài nhập Niết bàn tại rừng Ta La song thọ thành Câu Thi Na. Nội dung xoay quanh 3 vấn đề cốt lõi trong việc tu tập, đắc thánh quả, đó là giữ gìn giới luật, tu tập thiền định và phát triển trí tuệ.

Khóa lễ được phát trực tiếp trên kênh Facebook Chùa Thiên Long: