Thư mời gặp mặt truyền thống Tăng Ni sinh Trường Cao – Trung Phật học Đại Tòng Lâm lần thứ 27

Lượt xem: 2,474 Buổi lễ truyền thống chính là giây phút cho chúng ta thể hiện lòng tri ân và báo ân đối với quý Giáo Thọ Sư, đồng thời báo cáo thành quả Phật sự dâng lên quý Ngài. TRƯỜNG CAO-TRUNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM BAN TỔ CHỨC LỄ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ … Continue reading Thư mời gặp mặt truyền thống Tăng Ni sinh Trường Cao – Trung Phật học Đại Tòng Lâm lần thứ 27