Trang chủ / Thơ - Văn / Thơ: Phương pháp tu (họa vận)

Thơ: Phương pháp tu (họa vận)

Cách nay 3 năm, lướt Facebook vô tình đọc được bài thơ, cảm hứng liền họa vận. Nay xin đăng tải lại trên trang nhà:

Có khó chi đâu phương pháp tu
Chữ tu không khéo giống như tù
Thất tình ngũ dục ngày thêm giảm
Hỷ xả từ bi cứ nạp thu
Ích kỷ mà buông thì chẳng dại
Người thông Phật lý mới không ngu
Bận tâm lời nói chi phiền não
Mãi tỏ đường đi chẳng sợ mù.