Tin Tức

Trường TCPH Đại Tòng Lâm thông báo chiêu sinh niên khóa 2023-2025

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU —–o0o—– Số: ………/TB/BGH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­__________________________________ Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  22  tháng  11  …

Read More »

Lễ cung tống kim quan TKN Thích nữ Diệu Tuệ

Sáng ngày 25-11-2022, tại Tịnh thất Viên Phương (P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ), Ni sư TN Như Huệ cùng môn đồ hiếu quyến trang nghiêm tổ chức lễ cung tống kim quan Tỳ kheo ni – Bồ tát giới Thích nữ Diệu Tuệ đến đài hỏa táng SaLa – …

Read More »