Lưu video: TRỰC TIẾP khóa lạy Vạn Phật mùa xuân năm Nhâm Dần – 2022

Lạy Phật lợi ích vô cùng
Lưu thông máu huyết khiêm cung tánh tình
Vừa có phước vừa dưỡng sinh
Hàng ngày thường lạy an khinh cõi lòng…

PHÁT TRỰC TIẾP: Khóa lạy Vạn Phật  hằng ngày mùa Xuân năm Nhân Dần -2022. vào lúc 8 giờ sáng và lúc 14 giờ chiều trên kenh Facebook Chùa Thiên Long: