Lưu ảnh: Lễ vía tưởng niệm Đức Phật A Di Đà ngày 17-11-Quý Mão 2023

@chuathienlong

Dâng đăng cúng dường Lễ vía Đức Phật A Di Đà tối ngày 17-11-Quý Mão – 2023

♬ nhạc nền – Hành Trình Thiện Duyên – Hành Trình Thiện Duyên