Lưu ảnh: Đạo trang Phật tử chùa Thiên Long kính viếng và tụng kinh cầu siêu hương linh Lê Thị Sáu PD Thánh Nghĩa

Hay tin thân mẫu của Phật tử Quảng Thiên Tuyết vừa mãn duyên, chiều ngày 21-11-2023, Đại đức trụ trì chùa Thiên Long cùng đạo tràng Phật tử đã đến tư gia kính viếng thắp hương tưởng niệm và tụng kinh cầu siêu cho hương linh Lê Thị Sáu, pháp danh Thánh Nghĩa, vãng sanh ngày 7-10 năm Qúy Mão, hưởng thọ 86 tuổi sớm tái sanh về tịnh cảnh Phật A Di Đà.