Lưu ảnh: CƠM CHAY GIEO DUYÊN kỳ thứ 4 năm Tân Sửu – 2021

6 giờ ngày 16/6/2021 (7/5/Tân Sửu) nhóm bếp từ thiện Ngọc Hoa (TP. Bà Rịa) đã có mặt tại bệnh viện Tâm thần tỉnh BR-VT để lo cho bữa sáng (bánh mì) cho các bệnh nhân. Tiếp đó nhóm bếp và các thiện nguyện viên chuẩn bị hơn 200 phần bún huế và các phần cơm chay cho buổi chiều.

Mặc dù tình hình dịch bệnh chưa dứt, kinh tế còn khó khăn, nhưng với sự phát tâm công quả của nhóm bếp từ thiện  Ngọc Hoa, sự hỗ trợ của nhóm thiện nguyên Tùy Tâm (Nghĩa Thành – Suối Nghệ) và các Phật tử, chương trình CƠM CHAY GIEO DUYÊN kì 4 đã hoàn thành. Chùa Thiên Long xin tri ân các vị đã tùy hỷ hỗ trợ Chương trình. Cầu nguyện Tam bảo chứng minh và gia hộ liệt quý vị thành tựu sử nguyện.

Một số hình ảnh lưu niệm:

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhàCó thể là hình ảnh về thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhàCó thể là hình ảnh về thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *