Lưu ảnh: Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 36 ngày 22-11-2023 – BV Tâm thần tỉnh BR-VT

Ngày 22-11-2023, theo định kỳ mỗi tháng một ngày, chương trình “Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 36 tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành tựu viên mãn. Thay mặt Chùa Thiên Long xin cảm niệm công đức nhóm thiện nguyện Tùy Tâm (Suối Nghệ – Nghĩa Thành) phát tâm ủng tịnh tài, làm công quả, nhóm nấu ăn Ngọc Hoa (TP. Bà Rịa) ! Hồi hướng phước báo này đến pháp giới chúng sanh đồng an lạc!

@chuathienlong

CƠM CHAY GIEO DUYÊN KỲ 36 ngày 22-11-2023

♬ Một Ngày Ăn Chay – Kim Linh

Lưu ảnh: Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 35 ngày 20-10-2023 – BV Tâm thần tỉnh BR-VT