Lưu ảnh: Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 33 ngày 24-07-2023 – BV Tâm thần tỉnh BR-VT

Sáng ngày 23-7-2023, theo định kỳ, chương trình “Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 33 tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành tựu viên mãn. Thay mặt Chùa Thiên Long xin cảm niệm công đức nhóm Phật tử Diệu Thái (TP.HCM) đã phát tâm ủng hộ tịnh tài; nhóm thiện nguyện Tùy Tâm (Suối Nghệ – Nghĩa Thành); nhóm nấu ăn Ngọc Hoa (TP. Bà Rịa) đã phát tâm công quả! Hồi hướng phước báo này đến pháp giới chúng sanh đồng an lạc!

Lưu ảnh: Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 32 ngày 27-06-2023 – BV Tâm thần tỉnh BR-VT