Lưu ảnh: Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 31 ngày 25-05-2023 – BV Tâm thần tỉnh BR-VT

Sáng nay, 25-05-2023, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Trụ trì chùa Thiên Long và sự trợ duyên của các Phật tử, chương trình Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 31 tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành tựu viên mãn. Thay mặt Chùa Thiên Long xin cảm niệm công đức nhóm Phật tử Minh Đức (TP.HCM) đã phát tâm ủng hộ tịnh tài; nhóm thiện nguyện Tùy Tâm (Suối Nghệ – Nghĩa Thành); nhóm nấu ăn Ngọc Hoa (TP. Bà Rịa) đã phát tâm công quả! Hồi hướng phước báo này đến pháp giới chúng sanh đồng an lạc!

Lưu ảnh: Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 30 ngày 25-04-2023 – BV Tâm thần tỉnh BR-VT