L?u ?nh: Bánh mì lagu chay mi?n phí K17 – sáng Mùng 1 tháng 10 n?m Quý Mão 2023

Sáng ngày Mùng 1 tháng 10 n?m Qúy Mão, nh?m gieo duyên ?n chay v?i bà con Ph?t t? t?i ??a ph??ng, ??o tràng Ph?t t? chùa Thiên Long g?i t?ng h?n 160 ph?n bánh mì lagu chay mi?n phí t?i c?ng chùa Thiên Long (T? 13, thôn Tân Trung, xã Châu Pha). Th?i gian: t? 5 gi? 30. Thay m?t chùa Thiên Long c?m ni?m công ??c các Ph?t t? ??o tràng chùa Thiên Long, k? công ng??i c?a góp ph?n cho Ch??ng trình ?n Chay Mi?n Phí sáng nay ???c thành t?u. Chúc các v? và gia ?ình luôn an l?c và thành t?u các h?nh lành!

L?u ?nh: Bún chay mi?n phí K16 – sáng R?m tháng 9 n?m Quý Mão 2023