TRỰC TIẾP: Lễ tụng kinh Cầu an định kỳ mỗi giữa tháng Rằm tháng Chạp năm Quý Mão 2023

TRỰC TIẾP: Khoá lễ tụng kinh Cầu an định kỳ mỗi đầu tháng Mùng 1-12-Quý Mão