TRỰC TIẾP: Lễ tụng kinh Cầu an định kỳ mỗi giữa tháng Rằm tháng 11 năm Quý Mão 2023

TRỰC TIẾP: Khoá lễ tụng kinh Cầu an định kỳ giữa tháng ngày Rằm-9-Quý Mão 2023