Lễ bế mạc Đại Giới đàn Minh Nguyệt

Vào lúc 8h sáng ngày 12/11/2023 (nhằm ngày 29/09 Quý Mão), Lễ bế mạc Đại Giới đàn Minh Nguyệt đã diễn ra long trọng nhưng không kém phần trang nghiêm tại giới trường Tăng đặt tại Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT).

Quang lâm chứng minh cho Lễ bế mạc, Ban TTTT Đại Giới đàn chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của Trưởng lão HT. Thích Giác Tùng, Trưởng lão HT. Thích Như Thị, Trưởng lão HT. Thích Quang Nhuận, đồng Thành viên HĐCM Trung ương GHPGVN; HT. Thích Huệ Trí – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng Ban Tổ chức, HT. Thích Hải Ấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; TT. Thích Nhuận Nghĩa – UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; TT. Thích Thiện Thuận – UV HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; TT. Giác Trí – UV HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh BR-VT cùng Chư tôn thiền đức trong Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Tổ chức Đại Giới đàn và hơn 1000 Giới tử cũng như quý Phật tử tập trung cho sự kiện trọng đại này.

Thay mặt Thường trực BTS tỉnh, Ban Tổ chức Đại Giới đàn, TT. Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng BTS kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự tỉnh – Phó Trưởng ban Tổ chức Đại Giới đàn đã tuyên đọc diễn văn bế mạc. Thượng toạ đã niệm ân Chư tôn đức Hội đồng Thập sư đã vì lòng thương tưởng hàng hậu học, dù tuổi cao sức yếu, Phật sự đa đoan vẫn quang lâm truyền giới đến cho gần 1500 giới tử cả xuất gia lẫn tại gia. Thượng toạ cũng tán thán quý Phật tử đã chung tay hỗ trợ để Đại Giới đàn thành công viên mãn.

Từ báo cáo tổng kết do Thượng toạ Thích Thiện Thông, Phó Thư ký – Chánh Văn phòng BTS tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Thư ký Đại Giới đàn, chúng tôi ghi nhận Ban Tổ chức đã điều hành 28 Tiểu ban hoạt động một cách nhịp nhàng và liên tục trong suốt năm ngày diễn ra đàn giới. Nổi bậc và hiệu quả nhất là các Tiểu ban: Ban Thư ký, Ban Điều hành, Ban Ẩm thực, Hành đường, Ban Tiếp tân, Tiếp lễ, Thủ quỹ, Ban Thông tin – Truyền thông, Phim ảnh, Ban Quản giới tử, Ban Nghi lễ, Ban Trần thiết, Ban Nội dung, Ban Âm thanh – Ánh sáng, Ban Thị giả, Thông sự, Tuần chiểu, Tấn hương, Vệ sinh, Y tế… Ngoài các Tiểu ban trên, các Tiểu ban còn lại luôn luôn làm việc tích cực trong tinh thần trách nhiệm chung và phụng sự cho Giáo hội góp phần rất lớn vào sự thành công chung của Đại giới đàn.

Về số lượng cụ thể Giới tử như sau: * Giới tử hệ phái Bắc tông và Khất sĩ: 898 Giới tử, trong đó: Tỳ-kheo: 167, Sa-di: 205, Tổng cộng Giới tử Tăng: 372. Tỳ-kheo-ni: 186, Thức-xoa: 107, Sa-di-ni: 233, Tổng cộng Giới tử Ni: 526. Giới tử Nam tông: 147 Giới tử: Tỳ-kheo: 67, Sa-di: 25, Tu nữ: 52. Như vậy, tổng cộng có 1.045 Giới tử đủ điều kiện thọ giới. Về Giới tử Phật tử thọ giới Bồ-tát và Thập thiện: Cư sĩ xin thọ Bồ tát giới tại gia gồm: 320 vị, Cư sĩ xin thọ Thập thiện giới gồm: 269 vị. Như vậy tính chung Đại Giới đàn năm 2023 có tổng cộng 1.634 Giới tử.

Trong Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã ghi nhận sự nỗ lực tu học dựa trên kết quả do Hội đồng Giám khảo chuyển qua và sự nghiêm trì thanh quy ở từng giới trường do Ban Quản Giới tử ghi nhận, từ đó chọn ra các Giới tử xuất sắc phát thưởng cho các Giới tử xuất gia ở các Giới trường đạt giải cao ở từng đàn giới.

Đại diện giới tử Tăng, Ni và Tu nữ phát biểu cảm tưởng: “Chúng con không bao giờ quên trong đời tu sĩ của mình là được chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh tạo nhân duyên thù thắng, dắt dìu các huynh đệ giới tử hai chúng xuất gia và tại gia chúng con đăng đàn, lãnh thọ giới pháp để có thể tu tập các môn vô lậu giải thoát. Chúng con xin chí thành năm vóc gieo sát đất, lạy tạ ân đức ngàn trùng của quý chư tôn thiền đức Tăng Ni và xin được từ biệt, mong có ngày được đền đáp công ơn trời biển của quí ngài”.

Ban đạo từ, HT. Thích Hải Ấn, Uỷ viên HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Đại diện Hội đồng Thập sư Đại Giới đàn Minh Nguyệt sách tấn giới tử trở về trụ xứ tinh tấn tu hành sau khi đã thọ được giới pháp và thành tựu giới thể.

Hòa thượng nhắn nhủ, giới pháp của Phật vô cùng quý giá, nó được ví như là gương báu sáng chiếu rõ tất cả các pháp sanh diệt. Chính vì tính chất quan trọng đó mà tất cả các giới tử phải hết lòng tôn kính giới cũng giống như tôn kính đức Phật vậy.


Lễ bế mạc khép lại sau phát biểu của TT. Giác Trí, Phó ban Tổ chức Đại giới đàn thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ.

Ban TTTT Đại Giới đàn