Đoàn Phật tử Quảng Sen thăm, cúng dường và tụng kinh Phẩm Phổ môn

Sáng ngày 11–11-2023, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Quảng Thành, Phật tử Quảng Sen các Phật tử Quận 8, TP. Hồ Chí Minh đã ghé thăm chùa Thiên Long, cúng dường Tam bảo và thọ trì tụng kinh Phẩm Phổ môn, góp phần công đức di dời và xây dựng lại sớm được thành tựu viên mãn.

Đại đức Thích Nguyên Trụ, trụ trì chùa Thiên Long tri ân Thượng tọa Trưởng đoàn cùng các Phật tử đã trở về thăm, cúng dường và tụng kinh góp phần cầu nguyện Phật sự di dời và xây dựng lại chùa Thiên Long, tạo nơi trang nghiêm cho Phật tử nương tựa tu tập.