Đoàn Phật tử Diệu Hương thăm, cúng dường và tụng kinh Phẩm Phổ môn

Đoàn Phật tử Diệu Hương, TP. Hồ Chí Minh đã ghé thăm chùa Thiên Long, cúng dường Tam bảo và thọ trì kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện hồi hướng công đức Phật sự di dời và xây dựng lại sớm được thành tựu viên mãn.

Đại đức Thích Nguyên Trụ, trụ trì chùa Thiên Long gởi lời cảm niệm công đức và chúc lành đến Phật tử Diệu Hương và các thành viên trong đoàn đã trở về thăm, cúng dường và tụng kinh góp phần cầu nguyện cho Phật sự di dời và xây dựng lại chùa Thiên Long sớm được thành tựu.