Cựu Tăng Ni sinh khóa 3 viếng tang thân phụ Ni sư TN Liên Trí

Được tin thân phụ của Ni sư Liên Trí, cựu học Ni khoá 3 Trường TCPH Đại Tòng Lâm vừa xả bỏ báo thân, Chùa Thiên Long cùng đại diện cựu học Tăng học Ni trường TCPH Đại Tòng Lâm đã đến tư gia (phường Đức Long, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) viếng tang, phân ưu, thắp hương và tụng kinh cầu nguyện hương linh cụ ông Huỳnh Ngọc Nhàn, mãn duyên ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão (2-2-2024), hưởng thọ 77 tuổi sớm sanh miền Tịnh cảnh!
Trước đó, ngày 01-02-2024, hay tin thân mẫu của Phật tử Quảng Chuyên – Lê Ngọc Cảm, Thư ký Ban TTTT PG tỉnh vừa mãn duyên, Chùa Thiên Long cùng đoàn BTS PG thị xã Phú Mỹ, Ban TTTT PG tỉnh đã đến tư gia (xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc) phân ưu cùng gia đình và nhất tâm cầu nguyện hương linh cụ bà Phật tử Chúc Thánh Dược, thế danh Trần Thị Liệu sinh năm 1937, từ trần ngày 30-01-2024 (20-12-Quý Mão), hưởng thọ 88 tuổi sớm siêu sanh Lạc quốc.