Chương trình Phật sự chuẩn bị đón xuân Qúy Mão 2023

Kính mời các Phật tử tham dự và tham gia hỗ trợ một số Phật sự tạo phước lành cuối năm và đầu năm mới.
(Sáng Mùng 2 Tết đi đảnh lễ và chúc tết Sư Ông Đại Tòng Lâm và viếng 10 kiểng chùa lân cận. Các Phật tử đi cùng vui lòng liên hệ trước để đăng ký xe. (Có thể đi bằng xe đa su hoặc xe 16 chỗ).