Chùa Bửu Tích phường Phú Mỹ thiết trai cúng dường chư Tăng Ni

Sáng ngày 8-8-2023 (nhằm ngày 22-6-Quý Mão), Ni sư Thích Nữ Tâm Không, trụ trì chùa Bửu Tích, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ đã hướng dẫn gia đình Phật tử LÊ CANG GRAYSON; PD JU PING thiết trai cúng dường tại Bổn tự.


Hòa thượng Thích Nhuận Hải, Chứng minh BTS PG tỉnh, trụ trì chùa Hương Tích cùng chư tôn đức Tăng Ni tại khu vực núi Thị Vải đồng quang lâm chứng minh buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với nghi thức tụng kinh, cúng ngọ, sau đó Ni sư TN. Tâm Không hướng dẫn gia đình Phật tử cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường trai Tăng.

Đại diện gia đình dâng lời tác bạch cúng dường
Hòa thượng Thích Nhuận Hải ban lời đạo từ tại buổi lễ

Đáp từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Nhuận Hải chúc phúc và tán thán lòng kính tin Tam bảo, sự phát tâm cúng dường Tăng phạn của gia đình trai chủ, đồng thời nhất tâm cầu nguyện chư tiên linh cửu huyền thất tổ của các Phật tử được trượng thừa công đức cúng dường, siêu sanh Tịnh độ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Theo phatgiaophumy.com