Trang chủ / Thông Báo / Thông báo: Thời khóa lễ Phật hằng ngày trong mùa An cư kiết hạ

Thông báo: Thời khóa lễ Phật hằng ngày trong mùa An cư kiết hạ

Lễ Phật là một pháp hành, thể hiện lòng tôn kính đức Phật, bày tỏ lòng biết ơn đối với đức Phật, mang lại sức khẻo dẻo dai, trị liệu được nhiều bệnh tật và được nhiều công đức phước báo khác. Bắt đầu vào mùa An cư, hàng ngày chùa Thiên Long sẽ có 2 thời khóa lễ Phật như sau:

1 – Từ 8 giờ sáng (Lễ 100 danh hiệu Phật)

2 – Từ 2 giờ chiều (Lễ 100 danh  hiệu Phật)

Theo nghi thức như sau:

– Tán Phật – Đảnh lễ Tam bảo

– Tụng chú Đại bi – Khai kinh kệ…

– Xướng hồng danh và lễ Phật

– Tụng Bát nhã tâm kinh

– Tụng Tứ hoằng thệ nguyện

– Hồi hướng – Tam tự quy y

Kính thông tri đến quý Phật tử nào hữu duyên, sắp xếp thời gian về tham gia Lễ Phật hầu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho mình như đã nêu trên.

Lưu ý: Trước khi lễ Phật nên uống một cốc nước trong và sau khi lễ xong cũng uông một cốc nước trong sẽ tốt cho sức khỏe.