Thông Báo

Thông báo: Khai kinh Vu Lan – Báo Hiếu

Nhằm ôn lại những lời Phật dạy về đạo hiếu, đạo làm người của người con Phật, 6 giờ 30 tối ngày mùng 1 tháng bảy năm Kỷ Hợi, chùa Thiên Long khai kinh Vu Lan – Báo Hiếu. Kinh Vu Lan – Báo Hiếu được Hòa thượng Thích Huệ …

Read More »