Thông Báo

Thông báo: Khóa tu niệm Phật kì 3 năm Tân Sửu – 2021

Tiếp tục tâm nguyện tạo điều kiện cho các Phật tử yêu thích pháp môn niệm Phật, chùa Thiên Long tổ chức khóa tu niệm Phật kì thứ 3 vào chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu nhằm ngày 25/4/2021 theo chương trình như sau: 8 giờ 00: Phật tử vân …

Read More »