Đại tháp trà tỳ kim thân đức Phật

Sau khi chiêm bái, đảnh lễ kim thân Phật tổ và trải nghiệm cảm xúc về sự ra đi vào cõi vô dư Niết bàn của đức Phật, đoàn đã di chuyển về phía bảo Tháp Trà Tỳ Angrachaya nơi hoả táng Kim Thân của Đức Phật cũng nằm trong khu rừng Sa La, cách nơi Phật nhập Niết bàn hơn 1km. Tháp được các nhà khảo cổ phát hiện vào năm 1867 có đường kính 30m, chiều cao khoảng  15m. Tại đây, đoàn trải bạt an nhiên tỉnh tọa tụng thời kinh ngắn, chiêm nghiệm hướng về thân tứ đại, định luật vô thường….

Theo sách sử, sau khi đức Phật nhập Niết Bàn, kim thân của Ngài được hỏa táng theo nghi thức tang lễ của một vị chuyển luân Thánh vương. Sau lễ hỏa táng, xá lợi đức Phật được chia làm tám phần đều nhau cho tám vị quốc vương trong tám nước xây tháp cúng dường. Bộ tộc Malla ở Câu Thi Na cũng xây một bảo tháp tại nơi lễ Trà tỳ của đức Phật để phụng thờ phần xá lợi còn lại.

Đại tháp Niết bàn, tháp trà tỳ kim thân đức Phật ngày nay đã trở thành một trong những Thánh tích thiêng liêng nhất của Phật giáo, cũng là niềm tự hào to lớn của những người con Phật mỗi khi đủ duyên lành trở về đây chiêm bái.