Sinh Hoạt Đạo Tràng

Video: Khóa lễ trì chú Đại Bi ngày 14/06/2020

Sáng nay, ngày 14/06/2020, đại đức Trụ Trì chùa Thiên Long đã khai kinh trì 108 biến thầu chú Đại Bi. Kính mời đại chúng có nhân duyên với thần chú Đại Bi tham gia nhiếp tâm gia trì cùng đạo tràng ??? NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT …

Read More »