Lễ khánh tuế Trưỡng lão Hòa thượng thượng Quảng hạ Hiển lần thứ 81

Sáng ngày Mùng 10 tháng 2 năm Nhâm Dần (12/3/2022), tứ chúng đệ tử tổ đình Đại Tòng Lâm (P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ), trang nghiêm tổ chức Lễ khánh tuế lần thứ 81 Hoà thượng Ân sư thượng Quảng hạ Hiển, UV HĐTS trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, viện chủ tổ đình Đại Tòng Lâm.

Buổi lễ bắt đầu với thời khoá tụng kinh Phổ Môn tại chánh điện Đại Tòng Lâm và lễ Phóng sanh của Tăng Ni, Phật tử hồi hướng cầu thọ Hoà thượng Ân sư.

TT. Thích Nhuận Nghĩa, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh, thay mặt chúng đệ tử xuất gia dâng lời tác bạch khánh tuế mừng thọ Hòa thượng Ân sư lần thứ 81. Đại diện Tăng Ni sinh trưởng TCPH, đạo tràng niệm Phật tổ đình Đại Tòng Lâm, tổ đình Hộ Pháp… cũng có đôi lời cảm niệm Ân sư.

Văn tác bạch khánh tuế lần thứ 81 Hòa thượng Ân Sư thượng Quảng hạ Hiển

Đáp từ tại buổi lễ, Hoà thượng thượng Quảng hạ Hiển sách tấn hàng đệ tử xuất gia, Tăng Ni sinh trao dồi kiến thức Phật học, hoàn thiện đạo tâm kế thừa và phát triển sự nghiệp Phật tổ, Thầy tổ làm lợi lạc quần sanh. Khuyến tấn các Phật tử đạo tràng niệm Phật hết lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ.
Nhân ngày mừng khánh tuế lần thứ 81, hàng tứ chúng đệ tử cũng có những phần quà lưu niệm dâng lên Hoà thượng Ân sư, bày tỏ lòng tôn kính.

Kết thúc buổi lễ, đại chúng dùng cơm thân mật, hoan hỷ tại trai đường

Một số hình ảnh tại buổi lễ: